Hoorcolleges Europese geschiedenis

Het grote verhaal van de boeiende geschiedenis van Europa, verteld vanaf de stammentijd tot aan de 21e eeuw. Luister op uw eigen tijd naar de hoorcolleges en leer het erfgoed van Europa kennen. De 4 cursussen van elk 20 hoorcolleges geven zicht op de verbanden in 3000 jaar geschiedenis van ons Europa.

Elk college duurt 45 tot 60 minuten. Het zijn levende colleges, geen studio-opnames. Gekozen is voor inhoud van de stof boven een fraaie uitvoering. De opnames zijn dus niet onberispelijk, maar dat is ook de charme van dit project. U zit bij wijze van spreken zelf in de collegezaal. Laat u meevoeren door het verhaal en geniet van wat er wordt verteld.

De 4 cursussen van elk 20 hoorcolleges Europese geschiedenis geven zicht op de grote verbanden in 3000 jaar geschiedenis van Europa. In de eerste collegeserie wordt de stap gemaakt van oudheid naar vroege middeleeuwen. In de tweede cursus kijken we naar de middeleeuwen zelf. In de derde collegeserie komt de vorming van de naties aan bod en in het vierde deel kijken we naar het moderne Europa.

De inhoud van het pakket hoorcolleges geschiedenis van Europa:

  • De geschiedeniscolleges in de vorm van 20 mp3-bestanden;
  • Een bijbehorende chronologie van het tijdvak (pdf)
  • Inhoud en teksten van alle inleidingen bij de afzonderlijke colleges (pdf)

Per cursus van 20 hoorcolleges betaalt u 34,95 euro. Het complete pakket van 80 colleges kost 120 euro

Bekijk het complete overzicht met de titels van alle 80 hoorcolleges

Nu bestellen »

Deel 1: De stammen beheersen Europa (2500 v. Chr tot circa 500 na Chr)

Deze cursus beschrijft de geschiedenis van Europa vanaf de periode van de Keltische stammen tot aan Karel de Grote, globaal vanaf 2000 voor Christus tot aan de negende eeuw. We zullen ook nog wat stapjes verder terug doen, om de Europese stammensamenleving uit de vroege historie te kunnen belichten. We beginnen daartoe met een kort overzicht van de sterk van elkaar verschillende leefwijzen die in de oudheid zijn ontstaan. Het bekendst zijn wel de grote rijken, waarop we nog uitgebreid terug zullen komen. Een heel andere vorm zijn de stadstaten van de Grieken en de Feniciërs, waaraan eveneens ruim aandacht zal worden besteed. In de derde plaats zijn er nog de diaspora, waar vooral het Joodse volk bekend om is geworden.

Deel 2: Het Europa van paus en keizer (ca 500 – 1500)

In deze cursus proberen we een aantal grote lijnen in de geschiedenis duidelijk te krijgen door 1000 jaar geschiedenis in West-Europa af te zetten tegen een even lange periode in Oost-Europa. In het oosten domineert natuurlijk Byzantium, vanaf de stichting rond 330 tot de ondergang in 1453. In het westen is de geschiedenis heel wat moeilijker te overzien. Ook daar uiteindelijk een keizer, Karel de Grote in het jaar 800, maar het keizerschap dat hij zal nalaten heeft een heel ander karakter dan dat van de Byzantijnen in het oosten.

Deel 3: Massale revoluties vormen een nieuw Europa (ca 1500 – 1900)

Deze cursus neemt ons mee in de ontwikkeling van Europa in het tweede millennium, met name op het westelijke deel van het continent. Er vindt een reeks revoluties plaats die bij nadere bestudering naadloos bij elkaar blijken aan te sluiten. Het heeft er alle schijn van dat stapsgewijs de macht van de hoogste echelons van de samenleving naar beneden wordt overgedragen.

Het begint met de Pausrevolutie, ook bekend als de Investituurstrijd, waarbij de macht van de keizer als opperste heerser van het continent voortaan moet worden gedeeld met de paus. In de Duitse Reformatie wordt de macht bij deze twee weggehaald en doorgegeven aan de lokale Duitse vorsten. Beide gebeurtenissen zijn al besproken in het tweede deel van deze collegeserie. In de Engelse Parlementsrevolutie van 1689 moet ook de vorst zijn macht prijsgeven en krijgt de volksvertegenwoordiging de zeggenschap.

Deel 4: Imperialisme, sterke mannen, nationale staten (19e en 20e eeuw)

Het aanzien van Europa in de 19e eeuw is totaal anders dan tevoren. Grote industriesteden als Manchester in Engeland, maar ook Enschede in Nederland, worden gedomineerd door tientallen schoorstenen en verduisterd door dikke rookpluimen die een vieze laag achterlaten op de huizen en in de longen van de mensen. Dat de industrialisatie zijn intrede heeft gedaan is één ding, maar het kapitalisme gebruikt de mensen daarbij als grondstof en dat leidt tot onhoudbare leefomstandigheden.

De techniek is echter niet te stoppen, integendeel, de Europese bevolking stelt zijn hoop op de vooruitgang. Dat is te zien op de wereldtentoonstellingen in de tweede helft van de 19e eeuw, zoals die van 1878 in Parijs waarbij de elektrische straatverlichting werd geïntroduceerd en 12 jaar later nog eens in Parijs, waar de bouw begon van de Eiffeltoren, een voor die tijd ongelooflijk ingewikkeld bouwproject. Aan de ene kant was de vooruitgang overweldigend en veelbelovend, leverde de wetenschap zoveel schitterende resultaten op, terwijl het aan de andere kant nauwelijks of niet lukte om de samenleving te verbeteren.

De opnames zijn gemaakt met semiprofessionele apparatuur. Op enkele plaatsen zijn de teksten opnieuw ingesproken. Antwoorden op vragen vanuit de zaal die goed pasten in het verdere geheel van het college, zijn opgenomen.

Nu bestellen »