Feico Houweling

(3 mei 1954 – 19 mei 2018)

Feico Houweling

Feico Houweling begon zijn beroepsleven als journalist en ontwikkelde zich ook tot auteur en vertaler.

Toen Feico 50 jaar was, ontdekte hij dat hij eigenlijk een verteller was. Zijn grote passie werd het vertellen van geschiedenis en dat deed hij sindsdien met hart en ziel. Bij universiteiten, bibliotheken, organisaties en bedrijven.

Een grote inspirator voor hem was professor Eugen Rosenstock Huessy.

Zijn HOVO-cursussen over Europese geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft hij opgenomen en zijn laatste project werd het omwerken daarvan tot een serie hoorcolleges. Enkele dagen voor zijn overlijden was het werk voltooid.

Noodfaculteit en leerstoel Letteren

Logo Noodfaculteit letteren Rotterdam

Feico Houweling is initiatiefnemer en mede-oprichter van de Noodfaculteit Letteren Rotterdam. Deze is opgericht in 2000 om te voorzien in de leemte die is ontstaan doordat de Erasmus Universiteit Rotterdam geen letterenfaculteit heeft.

In 2007 is de Noodfaculteit opgevolgd door de Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam, die een bijzondere leerstoel Letteren en Literatuur heeft ingesteld aan de EUR.