Auteursrecht

Hoor! Geschiedenis biedt vertelde en geschreven verhandelingen over de geschiedenis op wetenschappelijke basis, met als doel om de kennis van geschiedenis te vergroten en om de (wetenschappelijke) discussie over geschiedenis te stimuleren.

Van alle teksten op deze website berust het volledige auteursrecht, inclusief het recht om de tekst openbaar te maken of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen, bij de erven van Feico Houweling.

Op een deel van het materiaal berust een Creative Commons Licentie. Waar dat het geval is, wordt dat vermeld.

Citaten en afbeeldingen worden ontleend aan werken waarop geen auteursrecht meer rust. Voor muziekfragmenten wordt geput uit rechtenvrij werk zoals dat te vinden is bij Wikimedia Commons.

Het kan voorkomen dat enkele korte citaten in de vertellingen uit auteursrechtelijk beschermde werken komen, die dan worden beschouwd te vallen onder het citaatrecht. Ze spelen een ondergeschikte rol in de verhandelingen die door Hoor! Geschiedenis worden gepresenteerd.

Geschiedenis vertellen impliceert voortdurend verwijzen, citeren, tonen, laten horen. Hoor! Geschiedenis heeft niet de bedoeling om welk auteursrecht dan ook te schenden of enig ander werk dan het eigen werk te exploiteren. Mocht iemand of een organisatie menen een belang te hebben, dan wordt hij of zij dringend verzocht contact op te nemen met de erven van Feico Houweling.

Klik op deze link om het contactformulier te openen

Zie ook: