Inhoudsopgave Europese geschiedenis

Een overizcht van alle 80 hoorcolleges Europese geschiedenis:

Deel I – Oudheid: de stammen beheersen Europa

 1. Stammenleven in Europa
 2. Nieuwe stammen, nieuwe technieken
 3. Stadstaten en koloniale netwerken
 4. Grieken, Feniciërs en Etrusken
 5. De Etruskische beschaving als basis voor Rome
 6. Van Etrurië naar de Romeinse republiek
 7. De Romeinse Republiek is niet langer houdbaar
 8. Rome beheerst de wereld
 9. Hoe maak je carrière in het Romeinse Rijk?
 10. De verdwijning en terugkeer van het Romeins Recht
 11. De allervroegste christenen en de wording van de kerk
 12. Het Joodse volk en de overdracht van kennis door de generaties heen
 13. De Franken nemen de plaats van de Romeinen in
 14. De Franken leggen de basis voor een herstel van Europa
 15. Een nieuw keizerschap in West-Europa
 16. Karel de Grote als veldheer en cultuurbeschermer
 17. Byzantium en Rome concurreren om de Europese volkeren
 18. Kiev-Rusland kiest voor de Bijzantijnse rite
 19. Waar de Vikingen heen trokken en waarom
 20. Oost-Francië wordt het nieuwe Roomse Rijk

Deel II – Het Europa van paus en keizer (ca 500 – 1500)

 1. Duizend jaar Europese geschiedenis
 2. De keizer stuurt de kerk van Rome
 3. Cluny inspireert tot een hervorming van de kerk
 4. Een einde aan de ridderlijke anarchie
 5. Massale vorming van nieuwe steden
 6. De Renaissance en de ‘barbaren’ uit het noorden
 7. Heilige keizers, meedogenloze heersers
 8. Het drama van de kruistochten
 9. West-Francië ontwikkelt zich tot Frankrijk
 10. De Engelse koning als leenman van zijn Franse collega
 11. De unieke geschiedenis van het Engelse parlement
 12. Het Engelse streven op de Britse eilanden
 13. De bloei van de Zuidelijke Nederlanden
 14. De IJsselsteden maken plaats voor Holland
 15. De rijke erfenis van de Scandinaviërs
 16. De Zweden bevechten hun onafhankelijkheid
 17. Slavische volkeren, naaste buren van het Roomse Rijk
 18. De Slavische volkeren van alle kanten onder druk
 19. De Reformatie van Luther als wereldlijke revolutie
 20. Uitwassen van de Reformatie en de opkomst van Calvijn

Deel III – Massale revoluties vormen een nieuw Europa (ca 1500 – 1900)

 1. Het Europa van de grote revoluties
 2. Alle macht aan het proletariaat
 3. De Dertigjarige Oorlog en de opkomst van Pruisen
 4. Pruisen, de staat die zichzelf heeft uitgevonden
 5. Hendrik VIII zet de Reformatie naar zijn hand
 6. Engeland als wereldmacht en de uitbuiting van Ierland
 7. Absolute monarchen en de gelijkheid van alle mensen
 8. De Franse Revolutie, soebatten en dan de terreur
 9. De afbrokkeling van het grote, rijke Spanje
 10. De dominantie van Castilië, nieuwe staten in Europa
 11. De onvermijdelijke opstand in de Nederlanden
 12. Het afzweren van een erfvorst
 13. Oostenrijk van markgraafschap tot keizerrijk
 14. Moskou als het derde Rome
 15. Polen, een onbestuurbare grootmacht
 16. Polen vecht voor zijn bestaan, Hongarije voor zijn kroon
 17. Ook de Turken willen de Romeinse erfenis
 18. De Turken verlaten de Balkan
 19. Het einde van Denemarken als noordse grootmacht
 20. Herstel van Noorwegen en gestrompel van Zweden

Deel IV – Imperialisme, sterke mannen, nationale staten (19e en 20e eeuw)

 1. De samenleving wordt niet zo maar beter, ondanks de vooruitgang
 2. Ieder staatshoofd wil keizer zijn
 3. Engeland raakt de greep op de wereldeconomie kwijt
 4. De Europese machten verdelen Afrika
 5. Pruisen, uitvinder van zichzelf en van het Duitse Rijk
 6. De opkomst van Rusland; nieuwe nationale staten
 7. De eerste industriële oorlog
 8. Nieuwe samenwerking, maar zonder Duitsland
 9. Sovjet-Rusland wordt een industriestaat
 10. De “sterke mannen” van Europa falen
 11. De Tweede Wereldoorlog is ideologisch
 12. Mensenlevens doen er niet meer toe
 13. Wraak en wantrouwen tegen een verslagen vijand
 14. De strijd tegen de radicalisering en het creëren van een markt
 15. Wie begon de blokvorming in Europa?
 16. Oude scheidslijnen, nieuwe conflicten
 17. De wederopbouw van de Europese samenleving
 18. Kleinere landen zoeken samenwerking
 19. De keuze voor brede, ambitieuze samenwerking
 20. De Europese eenwording blijft een uniek experiment

Terug naar de beschrijving van de hoorcolleges