Ger van Roon, historicus van het Duitse verzet

Op 27 december 2014 is in zijn woonplaats Amsterdam prof.dr. Ger van Roon overleden. Hij was bekend bij veel leden van onze vereniging door zijn jarenlange studie naar de Kreisauer Kreis in nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog en zijn publicaties op dat gebied. Pas door de publicatie van zijn boek ‘Neuordnung im Widerstand’ (R. Oldenbourg Verlag, München, 1967) heeft het verzetswerk van Helmuth James von Moltke en de Kreisauer Kreis geleidelijk aan erkenning gevonden in Duitsland en daarbuiten.

Van Roon heeft altijd gewezen op de belangrijke invloed die Eugen Rosenstock-Huessy op de jonge Von Moltke heeft uitgeoefend en op de belangrijke vormende kracht die uitging van de werkkampen voor arbeiders, boeren en studenten die Rosenstock eind jaren twintig organiseerde nadat Von Moltke hem op de moeilijke situatie van de lokale bevolking in Silezië had gewezen. Tal van deelnemers aan deze werkkampen sloten zich later aan bij de verzetsorganisatie Kreisauer Kreis.

Niet alleen diverse leden van onze vereniging, maar ook de familie Von Moltke zelf had goede contacten met Ger van Roon. Helmuth Caspar von Moltke, de oudste zoon van Helmuth James, schreef de volgende reactie:

‘He was indeed an important scholar for the Kreisauer Kreis. My mother decided in the 1960s that she would support his work on the Kreisauer Kreis and cooperated with him while he was doing his research. The older German historians were suspect in her eyes, though some of them were very worthy professors, so she thought a young Dutch professor would be just the right person.

Ger van Roon was also involved from the beginning in the rebuilding of Kreisau as it is today, though he parted company with that project many years ago. He remained in touch with my mother in particular until her death.

R.I.P.’

Gepubliceerd in Interim 5, Vereniging Respondeo, voorjaar 2015
http://www.rosenstock-huessy.nl/nieuws/2015-voorjaar-Interim-5.pdf

Naschrift naar aanleiding van de reactie van een lezer: Het artikel gaat over de bewezen wetenschappelijke prestaties van Van Roon, die in de publiciteit geen aandacht hebben gekregen in tegenstelling tot beschuldigingen, die ik natuurlijk ook wel ken. Maar het is niet aan mij om daarover iets te zeggen. – FH