Inhoud Geschiedenis van de Lage Landen

De cursus Geschiedenis van de Lage Landen bestaat uit 350 minicolleges (mp3) van 5 minuten, samen goed voor 30 uur geschiedenis. Hieronder een overzicht van alle minicolleges:

De vetgedrukte afleveringen kunt u gratis downloaden.

 1. Introductie
 2. Indus de Bataaf
 3. Het meisje van Yde
 4. De vorst van Oss (downloaden)
 5. Caesar
 6. Drusus
 7. Tacitus
 8. Germanen 1
 9. Germanen 1
 10. Bataven (downloaden)
 11. Kananefaten (downloaden)
 12. De ‘oudste’ Friezen
 13. De Friese opstand
 14. De Bataafse opstand
 15. De romanisering
 16. Nehalennia
 17. Rome’s val
 18. De Franken (downloaden)
 19. De Frankische taal
 20. Clovis 1
 21. Germaanse goden
 22. Clovis 2
 23. Clovis 3
 24. Clovis 4
 25. Clovis 5
 26. Salische Wet 1 (downloaden)
 27. Salische Wet 2 (downloaden)
 28. Merovingers 1
 29. Merovingers 2
 30. Merovingers 3
 31. Hofmeiers 1
 32. Hofmeiers 1
 33. Pepijn de Korte
 34. Friese koningen 1
 35. Friese koningen 2
 36. Friese koningen 3
 37. Dorestad 1
 38. Dorestad 2
 39. Friese wet 1
 40. Friese wet 2
 41. Karel de Grote 1
 42. Karel de Grote 2
 43. Karel de Grote 3
 44. Karel de Grote 4
 45. Karel de Grote 5
 46. Karolingische Renaissance
 47. Kerk en graven
 48. Adalbert
 49. Willibrord
 50. Bonifatius
 51. Werenfridus
 52. Lodewijk de Vrome
 53. Lotharius
 54. Lotharingen
 55. Noormannen
 56. Godfried de Zeekoning
 57. Gerulf
 58. Zwentibold
 59. Saksische keizers
 60. Hendrik de Vogelaar
 61. Otto de Grote 1
 62. Otto de Grote 2
 63. Otto II
 64. Dirk III
 65. Rijkskerk
 66. Sterrenmantel
 67. Cluny
 68. Canossa
 69. Tanchelijn
 70. Gewesten
 71. Kruistochten 1
 72. Kruistochten 2
 73. Vlaanderen 1
 74. Vlaanderen 2
 75. Antwerpen
 76. Brugge
 77. Brabant 1
 78. Brabant 2
 79. Gelre
 80. Holland
 81. Willem II
 82. Utrecht
 83. Maerlant
 84. IJsselsteden
 85. Hanze 1
 86. Hanze 2
 87. Hanze 3
 88. Floris V 1
 89. Floris V 2
 90. Hoekse Twisten 1
 91. Hoekse Twisten 2
 92. Hoekse Twisten 3
 93. Hoekse Twisten 4
 94. Hoekse Twisten 5
 95. Jacoba van Beieren 1
 96. Jacoba van Beieren 2
 97. Karel de Stoute
 98. Opkomst Holland
 99. Habsburgers 1
 100. Habsburgers 2
 101. Habsburgers 3
 102. Habsburgers 4
 103. Geert Grote
 104. De keizer en zijn keurvorsten
 105. De universiteit van Wittenberg
 106. De stellingen van Luther
 107. De Rijksdag te Worms
 108. Erasmus
 109. Lof der Zotheid
 110. Machiavelli
 111. Luther en Erasmus
 112. Wederdopers
 113. Jan van Leiden
 114. Calvijn
 115. Calvinisme 1
 116. Calvinisme 2
 117. Willem van Oranje 1 (downloaden)
 118. Willem van Oranje 2 (downloaden)
 119. Beeldenstorm
 120. Alva
 121. Den Briel
 122. Wilhelmus 1
 123. Wilhelmus 2
 124. Dordrecht 1572
 125. Spaans verlies
 126. Pacificatie van Gent
 127. Willem van Oranje 3
 128. Plakkaat van Verlating 1
 129. Plakkaat van Verlating 2
 130. Plakkaat van Verlating 3
 131. Willem van Oranje 4
 132. Val van Antwerpen
 133. Leicester
 134. Oldenbarnevelt 1
 135. Oldenbarnevelt 2
 136. Oldenbarnevelt 3
 137. Slag bij Nieuwpoort
 138. Maurits
 139. Twaalfjarig Bestand
 140. Arminius
 141. Kerk en staat
 142. Ketterjacht
 143. Spotliederen
 144. Frontlinies
 145. Scherpe Resolutie
 146. Hoogverraad
 147. Synode van Dordrecht
 148. Hugo de Groot
 149. Staatsvorm
 150. Leven van Maurits
 151. Frederik Hendrik
 152. Belegeringen
 153. Antwerpen (downloaden)
 154. Vredeskansen
 155. Zeeoorlog
 156. Tulpenhandel
 157. Amsterdam 1
 158. Amsterdam 2
 159. Vrede van Munster 1
 160. Vrede van Munster 2
 161. Willem II 1
 162. Willem II 2
 163. Jacob Cats
 164. Vondel 1
 165. Vondel 2
 166. Engelse oorlogen 1
 167. Engelse oorlogen 2
 168. Engelse oorlogen 3
 169. Verdeeldheid
 170. Johan de Witt 1
 171. Johan de Witt 2
 172. Johan de Witt 3
 173. Willem III 1
 174. De marine
 175. Michiel de Ruyter 1
 176. Michiel de Ruyter 2
 177. Tweede Engelse Oorlog 1
 178. Tweede Engelse Oorlog 2
 179. Koningschap
 180. Willem III 2
 181. Willem III 3
 182. Willem III 4
 183. Triple Alliantie
 184. Dover
 185. Rampjaar
 186. Moord
 187. Willem III 5
 188. Dagorder
 189. Slag bij Kijkduin
 190. Misstanden
 191. Maria II Stuart
 192. Bill of Rights
 193. Willem III 6
 194. Achttiende eeuw
 195. Johan Willem Friso
 196. Spaanse Successieoorlog
 197. Vrede van Utrecht
 198. Wetenschap
 199. Verlichting
 200. Simon van Slingelandt
 201. Pruisen
 202. Willem IV
 203. Oostenrijk
 204. Erfstadhouder
 205. Pachtersoproer (downloaden)
 206. Doelisten
 207. Revolutie!
 208. Willem Batavus
 209. Zevenjarige Oorlog
 210. Vierde Engelse Oorlog
 211. Het geheime verdrag
 212. Pamfletten
 213. Willem V
 214. De machtsgreep
 215. Aan het volk 1
 216. Aan het volk 2
 217. Staatsinrichting
 218. Kaat Mossel 1
 219. Kaat Mossel 2
 220. Vrijkorpsen
 221. De schietpartij
 222. Burgeroorlog
 223. Wilhelmina
 224. Het ultimatum
 225. Pruisen
 226. Franse Revolutie 1
 227. Franse Revolutie 2
 228. Daendels 1
 229. Nationale Vergadering
 230. Twee staatsgrepen
 231. Bestuurlijke chaos
 232. Het Koninkrijk Holland
 233. De Oranjes
 234. Inlijving
 235. Vrolijke dag
 236. Van Hogendorp
 237. Terugkeer
 238. Hoofdstad
 239. Diplomatie
 240. Inhuldiging te Brussel
 241. Belgische tradities
 242. Belgische autonomie
 243. Maria Theresia
 244. Belgische gewesten
 245. Conflicten in de kerk
 246. De keizer-koster
 247. Belgie onafhankelijk
 248. Frans Belgie
 249. Hollands rekenen
 250. De losmaking
 251. De Tiendaagse Veldtocht
 252. Het Nederlandse volkslied
 253. Brabanconne
 254. Koopman-koning
 255. Bevolkingsgroei
 256. Nieuwe vaarwegen
 257. Grote kanalen
 258. Spoorwegen
 259. Veghel
 260. Wegen
 261. Industrialisatie
 262. Kiesrecht
 263. Thorbecke 1
 264. Thorbecke 2
 265. Thorbecke 3
 266. Thorbecke 4
 267. Liberalen
 268. Partijen
 269. Dagbladen (downloaden)
 270. Kinderwetje
 271. Goeman Borgesius
 272. Confessionelen
 273. Isaac da Costa
 274. Groen van Prinsterer
 275. Abraham Kuyper
 276. Herman Schaepman
 277. Nederlandse schoolstrijd
 278. Belgische schoolstrijd
 279. Socialisten
 280. Arbeidersbeweging
 281. Domela Nieuwenhuis
 282. Palingoproer
 283. Spoorwegstaking 1903
 284. Kolonialisme
 285. Preangerstelsel
 286. Koloniale stelsels
 287. Koloniale opbrengsten
 288. Koloniale oorlogen
 289. Koloniaal debat
 290. Atjeh-oorlogen 1
 291. Atjeh-oorlogen 2
 292. Indonesië onafhankelijk 1
 293. Indonesië onafhankelijk 2
 294. Boerenoorlogen
 295. Suriname
 296. Nederlandse Antillen
 297. Belgisch Congo
 298. Eerste Wereldoorlog
 299. Invasie in België
 300. Bezetting van België
 301. Nationaal Comité
 302. Belgische vluchtelingen
 303. Nederlandse neutraliteit
 304. Aletta Jacobs
 305. Troelstra’s vergissing
 306. Nederlandse neutraliteit 2
 307. Nederlandse politiek 1914-18
 308. Colijn 1
 309. Muiterij op Zeven Provinciën
 310. Grote Depressie
 311. Huwelijk Juliana
 312. Interbellum België
 313. Belgische kunst
 314. Kunst in Nederland
 315. Mein Kampf
 316. Geer
 317. Colijn 2
 318. Bezetting
 319. Invasie in België
 320. Invasie in Nederland
 321. Bombardement op Rotterdam
 322. Tweede Wereldoorlog – overzicht
 323. Duits bestuur en NSB (download)
 324. Collaboratie en verzet (downloaden)
 325. Jodenvervolging (downloaden)
 326. Winter 1944
 327. Oorlog in Nederlands-Indië
 328. Onafhankelijkheid Indonesië
 329. Vernieuwingen
 330. Radio en tv
 331. Politiek in België
 332. Politiek in Nederland
 333. Water
 334. Verstedelijking
 335. Defensie
 336. Jeugd
 337. Milieu
 338. Vrouwenrechten
 339. Molukkers
 340. Welvaart en welzijn
 341. Immigratie
 342. Overzicht 1
 343. Overzicht 2 – Staatsvorming
 344. Overzicht 3 – Dorestad
 345. Overzicht 4 – Investituurstrijd
 346. Overzicht 5 – Vlaanderen en Holland
 347. Overzicht 6 – Godsdienstkwesties
 348. Overzicht 7 – mislukte staat
 349. Overzicht 8 – Verschillen noord-zuid
 350. Overzicht 9 – Fascisme, nazisme, collaboratie
 351. Overzicht 10 – Nationale trots
 352. Over de podcasts

Terug naar de beschrijving van de Luistercursus Geschiedenis van de Lage Landen