Nieuws

Leopold nu ook op YouTube

Gepubliceerd: 05 juni 2015

De gedichten van Jan Hendrik Leopold gelezen door Feico Houweling komen nu met tekst op Youtube. Bekijk hier een aflevering of ga naar het YouTube-kanaal. Zeer binnenkort komen de complete versies met filmtekst beschikbaar.

Liever petten dan pennen?

Gepubliceerd: 01 mei 2015

Rotterdam dreigt haar journalistieke tradities volledig te verliezen. Er is bijna geen krant meer te vinden en een reeks van stadsbesturen bekommert zich onder het motto ‘liever petten dan pennen’ meer om de openbare orde dan om de cultuur.

Uit verontwardiging en verdriet over de teloorgang van de Rotterdamse journalistiek heeft Feico Houweling een artikel geschreven, dat is gepubliceerd door de Internet-krant Rotterdam Vandaag & Morgen. Die is er nog wel!

Hier is de link naar het artikel: http://www.vandaagenmorgen.nl/opinie/5467-liever-petten-dan-pennen-in-de-stad.html

Hovo zomercursussen in juni en juli

Gepubliceerd: 01 mei 2015

In de maanden juni en juli worden de volgende cursussen gegeven aan het universitaire seniorenonderwijs (Hovo):

Amsterdam: De grote revoluties van Europa.
Rotterdam: Rotterdam in de jaren 30
Tilburg: Oost-West, de januskop van Europa

Wie leest Leopold nog?

Gepubliceerd: 19 maart 2015

Tekst van de inleiding bij de nieuwe podcasts.

Jan Hendrik Leopold, iedereen vindt zijn gedichten prachtig. Algemeen wordt hij erkend als een van de beste Nederlandse dichters ooit, maar leest iemand hem nog wel?

Waarschijnlijk niet. Maar waarom dan niet?

Het meest voor de hand liggende antwoord is dat Leopold vaak als een somber dichter gezien, een neerslachtig en in zichzelf gekeerd man die overdag als leraar voor de klas stond en ’s avonds thuis bij het schemerlicht zijn geniale poëzie schreef. Nooit eens vrolijk, nooit eens lachen.

Dat beeld klopt niet. Leopold wordt ook beschreven als een briljant causeur die met enthousiasme kon vertellen over alledaagse zaken zoals zijn vakantiereizen en die meediscussieerde over de actualiteit.

Wie Leopolds poëzie aandachtig leest, zal merken dat zijn verzen ook lichtvoetig kunnen zijn en in enkele gevallen zelfs nadrukkelijk zo lijken te zijn bedoeld. Een gedicht als “Ik zie de morgen als een gouden mist” heeft sommige lezers wel voor raadsels gesteld, omdat Homerische visioenen van de roze vingeren van de dageraad op mysterieuze wijze worden vermengd met een beeld van heel gewone vingertjes en handen. Ik zal wel niet de eerste zijn die dit gedicht niet alleen mooi en ontroerend vind, maar op zijn eigen manier ook grappig.

Wat niet wegneemt dat Leopold wel degelijk diepgang en ook verstilling in zijn poëzie heeft. Dat kan juist aangenaam zijn. Het lezen van Leopold geeft rust en is een ideaal middel om te komen tot onthaasting.

Bovendien is het interessant om de ontwikkeling in Leopolds werk te volgen, van diepvrome christelijkheid in zijn jonge jaren, via zijn romantische periode met zijn diepgevoeld verlangen naar een verloren liefde naar de latere, meer mystieke ervaringen, altijd tegen de achtergrond van de natuur.

In deze serie podcasts lees ik voor u in eerste instantie de verzen van Jan Hendrik Leopold voor zover deze tijdens zijn leven zijn gebundeld en gepubliceerd. Dat zijn 96 gedichten, korte zoals de kwatrijnen en lange zoals Cheops. De teksten zijn ontleend aan de historisch-kritische uitgave “J.H. Leopold Gedichten I, De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie” onder redactie van A.L. Sötemann en H.T.M. van Vlliet.

Bij Leopold stond de taal centraal. In het gevecht met het metrum won de woordkeuze het steevast. Ik heb in mijn voordracht daarom de nadruk gelegd op de taal, zelfs als ik daarmee zou zondigen tegen de poëtica. Datzelfde geldt voor de talrijke scherpzinnige analyses die van Leopolds poëzie zijn gemaakt. Ik heb met belangstelling een paar gelezen, maar lang niet alles. De voordrachten hier zijn gebaseerd op het beeld dat ik zelf bij de verzen krijg.

Elk gedicht wordt voorafgegaan door het nummer en de titel van de bundel of afdelng en van het gedicht. Ook noem ik het aantal regels, want alle gedichten worden in hun geheel voorgedragen ongeacht hun lengte. Sommige zijn kort, sommige lang. Alleen waar dat noodzakelijk was, zoals in Cheops, heb ik de podcasts moeten opknippen. Maar er komt te zijner tijd een complete editie van deze voordrachten, waarin de gedichten weer een geheel vormen.

Ik hoop dat u net zo van deze prachtige poëzie kunt genieten als ik. Het streven is om elke werkdag een aflevering te plaatsen. Reacties zijn welkom via mijn website www.hoorgeschiedenis.nl. Daar kunt u ook gratis podcasts over de geschiedenis van Nederland en België vinden.

De tune is Beethovens Ländler in C-mineur, nummer 68 in de Hess-catalogus van werken die niet in de complete editie zijn opgenomen. De auteursrechten ervoor zijn betaald en ik hoop dat ook u de auteursrechten voor deze serie podcasts wil respecteren. Waarvoor dank. En trouwens ook dank aan Sytske Sötemann en de anderen die eraan hebben bijgedragen dat deze serie podcasts kon worden gerealiseerd.

De nieuwe podcasts kunnen worden gedownload vanaf deze website en via iTunes. Belangstellenden kunnen zich abonneren op het RSS-bestand.

In deze serie podcasts lees ik voor u in eerste instantie de verzen van Jan Hendrik Leopold voor zover deze tijdens zijn leven zijn gebundeld en gepubliceerd. Dat zijn 96 gedichten, korte zoals de kwatrijnen en lange zoals Cheops.

Geschiedenis van Nederland en België nu met korting

Gepubliceerd: 27 januari 2015

Hoor! Geschiedenis biedt complete pakketten met luisterverhalen (podcasts) en de bijbehorende teksten (pdf, ebooks).

Meer dan 27 uur geschiedenis van Nederland en België.

(A) Alle 350 podcasts (nu voor € 12,95) hierlangs
(B) Pakket van 5 e-boeken (nu voor € 8,95) hierlangs

(A+B) Alle 350 Podcasts + alle 5 boeken (nu voor € 18,95) hierlangs

Download hier een voorbeeld-pdf van het eerste boek

Podcast-reeks geschiedenis Lage Landen compleet

Gepubliceerd: 07 juli 2014

Hoor! Geschiedenis heeft de reeks gratis podcasts over de Lage Landen voltooid. Er staat nu meer dan 27 uur geschiedenis van Nederland en België op internet, verdeeld over 340 ultrakorte luisterverhalen. Ook de teksten zijn nu beschikbaar.

De lijst van top-podcasts van Itunes met Hoor Geschiedenis op nummer 1

De lijst van top-podcasts van Itunes met Hoor Geschiedenis op nummer 1

Schermafbeelding van iTunes. Hoor! Geschiedenis staat regelmatig bovenaan.

Het vertelproject van Hoor! Geschiedenis heeft iets meer dan twee jaar geduurd. Elke werkdag werd een podcast geplaatst over de geschiedenis van de Lage Landen vanaf de prehistorie tot nu.

Elke aflevering vertelt in ongeveer vijf minuten over een historisch onderwerp in alledaagse taal, maar volledig wetenschappelijk verantwoord. De podcasts zijn in binnen- en buitenland een groot succes met meer dan duizend downloads per dag (‘robots’ niet meegerekend).

In iTunes staan de podcasts van Hoor! Geschiedenis regelmatig als eerste in de categorie Geschiedenis, waar concurrentie plaatsvindt met grote omroepen als VPRO en BBC.

De podcasts zijn vooral geschikt om onderweg in auto, openbaar vervoer of op de fiets te worden beluisterd. Uit de enthousiaste reacties blijkt dat ook veel Nederlanders in het buitenland het prettig vinden om hun geschiedenis weer op te halen

Intussen zijn ook de teksten van de podcasts beschikbaar. Op de website van Hoor! Geschiedenis kunnen vier boeken worden verkregen waarin de letterlijke tekst van de podcasts te vinden is, aangevuld met toelichtingen en overzichten.

Hoor! Geschiedenis is een project van geschiedenisverteller Feico Houweling. Eervorig jaar won hij de Nederlandse editie van de European Podcast Award voor niet-commerciële makers en werd vierde op de Europese lijst.

Druk bezochte serie over Eerste Wereldoorlog

Gepubliceerd: 27 april 2014

Aankondiging van de Europalezing in oktober 2014

Veel belangstelling voor gratis vertellingen in Rotterdamse bibliotheek

De reeks van zeven gratis vertellingen over de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog en de gevolgen daarvan, in de afgelopen maanden in de Centrale Bibliotheek Rotterdam, is door gemiddeld zestig tot zeventig mensen bezocht. Het auditorium zat elke keer afgeladen vol.

De grote belangstelling voor de vertellingen heeft niet alleen te maken met de actualiteit van het onderwerp. Het was vorig jaar weliswaar precies een eeuw geleden dat de ‘Grote Oorlog’ begon, maar uit de reacties en vragen bleek dat er in het algemeen veel wordt nagedacht over oorlog en vrede.

Breed perspectief

In de vertellingen plaatste Feico Houweling de Eerste Wereldoorlog in een breed perspectief. In de periode vlak voor 1914 noemde bijna elke zichzelf respecterende vorst in Europa zich ‘keizer’ of een variant daarvan zoals ‘tsaar’ en ‘sultan’. Vanuit die constatering is gekeken naar het oorspronkelijke keizerschap in Europa, zoals dat vorm kreeg in de Romeinse tijd en zich ontwikkelde via het (Heilig) Roomse Rijk. Zo werd duidelijk dat bijna elk land van betekenis in Europa aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw streefde naar de hegemonie, een opperheerschappij die met name Engeland, Frankrijk, Duitsland en Rusland elkaar betwistten.

Duitse schuld?

Zo werd ook duidelijk dat het niet aangaat om uitsluitend de Duitsers de schuld van de Eerste Wereldoorlog in de schoenen te schuiven. Alle partijen droegen schuld, ook Frankrijk met zijn rancune over 1871, de Engelsen met hun ongebreidelde imperialisme en de Russen met hun frustraties over de Krimoorlog en de mislukte pogingen om het Zwarte Zeegebied te overheersen. Daarbij is ook gekeken naar de Balkanoorlogen en de verschrikkelijke gevolgen daarvan voor Zuidoost-Europa.

Nieuwe serie

Voor komend najaar staat er een nieuwe serie vertellingen op het programma, ditmaal over de wederopbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog. We gaan kijken naar wat er nodig is om een samenleving weer op te bouwen na een bijna totale vernietiging. Dat is heel wat meer dan alleen bakstenen en asfalt, zoals met name Rotterdam heeft moeten ervaren. Nadere informatie volgt.

Heeft u vragen: gebruik het contactformulier.

Kruisplein Literair

Gepubliceerd: 21 maart 2014

Omslag bestemming Kruisplein

Het Rotterdamse Kruisplein krijgt een nieuw leven dankzij het nieuwe Centraal Station en een aantal nieuwe gebouwen eromheen, waaronder de woonflat van de Britse architekt Alsop. Ter gelegenheid daarvan is door uitgeverij duo/duo een boekje met korte verhalen uitgebracht, onder redactie van Egbert van de Gronden.

Een flink aantal Rotterdamse auteurs, onder wie Feico Houweling, heeft aan het boekje meegewerkt. Ook bevat het prachtige foto’s van Ton Huizer.

Het boekje is te verkrijgen bij de betere boekhandel (978-90-79951-05-5).

Dank aan donateurs

Gepubliceerd: 14 februari 2014

Hoor! Geschiedenis heeft een oproep gedaan aan gulle genieters van de podcasts om financiële steun. Daar zijn diverse reacties op gekomen, waarvoor hartelijk dank!

Uw donatie helpt om de podcasts gratis te houden! Met zo’n 3.000 downloads per dag is Hoor! Geschiedenis een groot succes. Er zitten zo’n 500 werkuren in de productie van de gratis podcasts en we betalen een behoorlijk bedrag voor de bandbreedte op internet. Dat begint begrotelijk te worden.

Je ‘tweede’ carrière

Gepubliceerd: 28 september 2013

Omslag je tweede carriere

“Je 2de carrière” is de titel van een nieuw en inspirerend boek voor 45-plussers die zonder werk zitten of wel een baan hebben, maar zich afvragen hoe ze verder moeten met hun loopbaan.

Feico Houweling, initiatiefnemer van Hoor! Geschiedenis, vertelt in detail hoe hij de overstap maakte van journalistiek naar geschiedenis, wat bepaaald niet zonder slag of stoot ging.

Bij de betere boekhandel of deze link. Ook via internet te bestellen bij Bol, Amazon etc.

Dit is ‘m dan: de European Podcast Award

Gepubliceerd: 07 augustus 2013

Afbeelding van de European Podcast Award

Hoor! Geschiedenis is de Nederlandse winnaar van de European Podcast Award 2011 in de categorie Nederland-Personality. De keuze werd bepaald door een stemming via internet en daarna een deskundige jury.

Op de Europese lijst werd Hoor! Geschiedenis vierde.

Kasteel van Rhoon op Radio Rijnmond

Gepubliceerd: 07 augustus 2013

Het Kasteel van Rhoon stond centraal in een gesprek met Feico Houweling in het programma ‘Middag aan de Maas’ van Radio Rijnmond op 7 augustus 2012.

U kunt het fragment hier beluisteren.

Radio Rijnmond over ‘De wording van Europa’

Gepubliceerd: 07 augustus 2013

In het programma ‘Vraag het de bieb’ heeft Radio Rijnmond aandacht besteed aan de lezingenserie over de Wording van Europa die daar in de afgelopen maanden gegeven is door Hoor! Geschiedenis

Lezing: Inclusief en exclusief, van ver weg tot hoogstpersoonlijk

Gepubliceerd: 07 augustus 2013

Lezing van Feico Houweling bij de opening van het academisch jaar van Hovo Brabant Seniorenacademie, Universiteit van Tilburg, 19 september 2012.

Dat volledige objectiviteit in de geschiedschrijving onhaalbaar is, wordt tegenwoordig algemeen geaccepteerd. Maar is de tegenstelling tussen subjectief en objectief de belangrijkste in de geschiedkunde?

Aan de hand van voorbeelden wordt aangetoond dat kenmerkend voor de menswetenschappen het feit is dat de onderzoeker deel uitmaakt van zijn eigen onderzoeksobject, dit in tegenstelling tot de natuurwetenschappen. Daarom wordt een nieuw begrippenpaar geïntroduceerd, inclusief versus exclusief.

Fiets eens door de geschiedenis!

Gepubliceerd: 07 augustus 2013

Omslag van het boek Fietsen en de Tachtigjarige Oorlog

Wie houdt van fietsen en graag historische plaatsen bezoekt, vindt informatie, tips en kaarten in het boekje ‘Fietsen & 80-jarige Oorlog’ van Fred van de Biezen.

Heerlijk fietsen langs historische routes terwijl u luistert naar de podcasts van Hoor! Geschiedenis.U kunt de podcasts downloaden en op uw mobieltje of tablet zetten, dus een internetverbinding onderweg is niet nodig.

Langs deze link komt u op de site van het boek. En hier vindt u een recensie van het boek door de iPadclub.

Hoor! Geschiedenis op conferentie in Moskou

Gepubliceerd: 06 augustus 2013

De Russische hoogleraar Valerij Ljubin heeft het project Hoor! Geschiedenis gepresenteerd op Nederlands-Russische conferentie “Russia and The Netherlands in the XVIIth – XXth centuries: new researches and actual problems” op 15 en 16 mei aan het Moskouse Instituut voor Algemene Geschiedenis.

Ljubin beschreef de oorsprong van het project en de grote populariteit, die mede werd bereikt dankzij de European Podcast Award (NL/P) 2013. Ook ging hij in op de grote uitdaging om naast een trouw ouder publiek nu ook jongeren te bereiken.

Luisterverhalen gaan door

Gepubliceerd: 06 augustus 2013

De gratis podcasts op www.hoorgeschiedenis.nl zijn inmiddels alweer in volle gang. Elke werkdag komt er een aflevering bij en inmiddels gaan we richting 300 afleveringen. Het aantal downloads ligt op ongeveer 2.500 per dag.

Abonneer u via het contactformulier op de nieuwsbrief en u ontvangt alle nieuws over de podcasts en andere vertellingen.